Virksomhedsrettede tiltag fra Herning og Ikast-Brande Kommune

Virksomhedsrettede tiltag i Herning Kommune

Herning Kommune gør sit yderste for at opretholde normal drift og service, blot vil størstedelen af kommunens medarbejdere lave arbejdet hjemmefra. Det gælder også sagsbehandlingen på eksempelvis byggetilladelser, miljøgodkendelser til virksomheder, gravetilladelser og alle øvrige tilladelsestyper. Ligeledes tilstræber Herning Kommune i videst muligt omfang at opretholde fremdriften i igangværende bygge-, vej- og kloakprojekter. Endvidere arbejder Herning Kommune på at undersøge, hvilke andre kommunale initiativer, der kan iværksættes for at understøtte det lokale erhvervsliv bedst muligt i denne periode. Har du som virksomhed nogle inputs til det arbejde, kan du kontakte Herning Kommune på corona@herning.dk

Herning Genbrugsplads holder fra onsdag 18. marts åbent for erhverv mandag-fredag kl. 7-9. Adgang for erhvervskunder sker fra Mørupvej med indkørsel ved Omlasten.
Erhvervsvirksomheder skal være tilmeldt genbrugspladsen - se mere på www.affald.herning.dk
Der er også åbent for erhverv på Fasterholt Genbrugsplads mandag-fredag kl. 7-1

Herning Kommune opdaterer løbende deres hjemmeside vedr. foranstaltninger grundet Covid-19. Se yderligere på www.herning.dk/corona

Har du spørgsmål, så kontakt Herning Kommune på telefon 96 28 28 28.