Generalforsamling 2021

GENERALFORSAMLING

Generalforsamling 2021

torsdag d. 27. maj 2021
16:00 - 18.00

Tilmeldingsfrist:
onsdag d. 26. maj 2021 12:00

Gratis, men kræver medlemskab af Erhvervsrådet

Online

Tablet, mobil eller PC

Erhvervsrådet afholder ordinær generalforsamling

torsdag den 27. maj kl. 16.00 – 18.00

Pga. Corona afholdes generalforsamlingen igen online (via Zoom), og vi må således fortsat være tålmodige i forhold til at kunne mødes fysisk.

Dagsorden (jf. vedtægterne) for generalforsamlingen er som følger:

  1. Valg af dirigent.
  2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse.
  3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
  4. Godkendelse af næste års kontingent.
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af op til 33 medlemmer til repræsentantskabet
  7. Valg af 1 revisor.
  8. Eventuelt.

Forslag, som af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indleveret skriftligt til formanden for bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Efter den ordinære generalforsamling glæder vi os til at præsentere et indlæg ved Jens Poulsen, DK Company.

Jens vil komme med sin og virksomhedens fortælling om et år med Corona – et år, som ingen af os glemmer og som for DK Company’s vedkommende har sat dybe spor. Samtidig samlede den nye virkelighed virksomheden og gav fællesskabsfølelsen et kæmpe boost.

I forlængelse af arrangementet gennemføres et repræsentantskabsmøde med det ene punkt på dagsordenen at sammensætte bestyrelsen for det kommende år.
 


Tilmeld dig her

Kontakt

Susanne Karstensen

Netværks- og foreningskoordinator

Tel: 9626 1126

Mob: 2064 8540

Mail: sk@erhvervsraadet.dk

Susanne Karstensen