Generalforsamling 2022

GENERALFORSAMLING

Generalforsamling 2022

onsdag d. 27. april 2022
16:00 - 22.00

Tilmeldingsfrist:
onsdag d. 20. april 2022 12:00

Gratis, men kræver medlemskab af Erhvervsrådet

Sted annonceres

Erhvervsrådet afholder ordinær generalforsamling

onsdag den 27. april kl. 16.00 – 22.00
 

Dagsorden (jf. vedtægterne) for generalforsamlingen er som følger:

  1. Valg af dirigent.
  2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse.
  3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
  4. Godkendelse af næste års kontingent.
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af op til 33 medlemmer til repræsentantskabet
  7. Valg af 1 revisor.
  8. Eventuelt.

Forslag, som af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indleveret skriftligt til formanden for bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

 


Tilmeld dig her

Deltageroplysninger

Ved tilmelding af flere deltagere indtastes deltagernes navn og mail-adresser en af gangen.

Kontakt

Susanne Karstensen

Netværks- og foreningskoordinator

Tel: 9626 1126

Mob: 2064 8540

Mail: sk@erhvervsraadet.dk

Susanne Karstensen