Generalforsamling og Initiativprisuddeling

GENERALFORSAMLING

Generalforsamling og Initiativprisuddeling

onsdag d. 27. marts 2019
16:00 - 22:00

Tilmeldingsfrist:
fredag d. 22. marts 2019 12:00

Gratis, men kræver medlemskab af Erhvervsrådet

MCH Messecenter Herning

Vardevej 1
7400 Herning

Erhvervsrådet afholder ordinær generalforsamling og Initiativprisuddeling

Onsdag den 27. marts 2019 kl. 16.00 – 22.00 i MCH Messecenter Herning, Vardevej 1, 7400 Herning

Program

Kl. 16.00
Ankomst
MCH - Messecenter Herning, Vardevej 1, 7400 Herning (Auditoriet på 1. sal, parkering på P-Vest, Indgang Vest via tunellen)

Kort velkomst v. Erhvervsrådets formand Tommy G. Jespersen

Kl. 16.10
Erhvervsrådets ordinære generalforsamling

  1. Valg af dirigent
  2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse
  3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  4. Godkendelse af næste års kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg til repræsentantskabet
  7. Valg af 1 revisor
  8. Eventuelt

Forslag, som af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indleveret skriftligt til formanden for bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.    

Kl. 17.10
Pause
Herunder repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde

Kl. 17.40
FN’s verdensmål – hvad, hvorfor, hvem og hvordan?
Alle taler om klima og de 17 verdensmål.  Men ændrer verdensmålene noget i den virkelige verden? Tidl. klimakommissær og minister Connie Hedegaard giver sit bud på, hvordan den grønne omstilling ændrer       konkurrencebilledet og også er en udfordring for erhvervslivet i frontløberlandet Danmark.

Kl. 18.40
Uddeling af Erhvervsrådets Initiativpris
Erhvervsrådets Initiativpris gives til en eller flere personer, der står i spidsen for en veldrevet virksomhed og som samtidigt har gjort en særlig indsats for områdets udvikling.

Kl. 19.00
Festmiddag

  • Initiativprismodtageren hyldes
  • Taler og underholdning

Kl. 22.00
Afslutning

Er det første gang, du/I deltager i generalforsamlingen, fordi virksomheden fx er indmeldt for nylig, så er I meget velkomne til at komme allerede kl. 15. Her kan I under afslappede former møde Erhvervsrådets medarbejdere samt møde nogle af de andre deltagere inden det officielle program begynder kl. 16. Husk tilmelding.

HUSK – Indbydelsen er ikke personlig, så du er velkommen til at invitere andre ledende medarbejdere fra din virksomhed.


Tilmeld dig her

Deltageroplysninger

Ved tilmelding af flere deltagere indtastes deltagernes navn og mail-adresser en af gangen.

Kontakt

Susanne Karstensen

Netværks- og foreningskoordinator

Tel: 9626 1126

Mob: 2064 8540

Mail: sk@erhvervsraadet.dk

Susanne Karstensen