Værktøjskursus: GDPR - Hvad du IKKE skal gøre!

VÆRKTØJSKURSUS

Værktøjskursus: GDPR - Hvad du IKKE skal gøre!

torsdag d. 25. maj 2023
08:00 - 11:00

Tilmeldingsfrist:
tirsdag d. 23. maj 2023 23:00

Gratis for erhvervsrådets medlemmer/ Kr. 895 for ikke-medlemmer

Innovatorium

Birk Centerpark 40
7400 Herning

GDPR-forordningen trådte i kraft i 2018 og handler om at beskytte folks personlige oplysninger.

Desværre er kravene til efterlevelse af GDPR ligesom bogføringsreglerne og SKAT - de forsvinder ikke, fordi man lukker øjnene. Før eller siden skal man have styr på, hvordan man behandler sine kunders, samarbejdspartneres og medarbejderes personlige oplysninger.

Det kan være uoverskueligt at komme i gang, og værktøjskurset vil gøre dig klogere på de grundlæggende regler. Du vil få nogle praktiske redskaber til at klarlægge dine behandlinger og gøre dig i stand til at vurdere, om du behandler personoplysningerne inden for reglerne (spoiler: Man kommer overraskende langt med almindelig sund fornuft), samt ikke mindst gøre dig i stand til at undgå de værste fejl i forbindelse med din behandling.

Med udgangspunkt i konkrete sager fra Datatilsynet og domstolene vil vi beskrive udviklingen de seneste 5 år, og give dig klare svar på, hvad du ikke skal gøre, samt give eksempler på hvornår teknologiske gode løsninger skal forkastes, fordi de er for indgribende i personers frihedsrettigheder.

Målet er, at du bagefter konkret kan skabe dig et overblik over jeres databehandling og vurdere, om I har behov for at gøre mere, end I gør i dag eller om I måske skal gøre noget andet, end I gør i dag.

Værktøjskurset gennemføres af Penta Advokaterne.

 


Evt. fotos fra arrangementet kan blive brugt i vores markedsføringsmateriale og på vores digitale platforme. De registrerede oplysninger bruges til navneskilte, deltagerlister mv. Deltagerlisten bliver gemt i vores database til intern statistik.

Se hvordan vi beskytter dine data her


Tilmeld dig her

Kontakt

Tino Randorf

Virksomhedskonsulent

Tel: 9626 1125

Mob: 4017 3901

Mail: tr@erhvervsraadet.dk

Tino Randorf