Vil nogen købe din virksomhed? Og vil den næste generation arbejde for den?

KØBMANDSKAB

Vil nogen købe din virksomhed? Og vil den næste generation arbejde for den?

mandag d. 14. november 2022
09:00 - 15:00

Tilmeldingsfrist:
mandag d. 07. november 2022 09:00

Gratis, men kræver tilmelding

Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande

Birk Centerpark 40
7400 Herning

Det kræver fokus og konstant udvikling at drive en konkurrencedygtig virksomhed. Et godt målepunkt for en konkurrencedygtig virksomhed er om den kan sælges. Selvom du ikke står overfor et salg, så er øvelsen med at kigge på din virksomhed udefra givtig og kan være med til at professionaliserere forretningsgange samt sikre, at din virksomhed også kommer til at stå stærkt i fremtiden.

På dette forløb over 3 dage klæder vi dig på i forhold til, hvordan du sikrer din forretnings relevans i fremtiden. Du bliver klogere på:

 • Virksomhedssalg
 • Ledelse af fremtidens generationer
 • Overførelse af viden mellem generationer

Dag 1: Fokus på generationsskifte og forandringsprocesser
På den første dag fokuseres der på, hvordan virksomheden kan klargøres til salg eller indgå i en forandringsproces for at være klar til fremtidens udfordringer. Du får bl.a. viden om:

 • Hvordan skaber man plads til forandring?
 • Fokus på ledelse, relationer og fælles vision
 • Fokus på de strategiske, bløde overvejelser: virksomhedsejers behov, ønsker og forventninger, herunder også dennes familie.
 • De ti gode råd til generationsskifte v. CBR
 • Virksomhedsbesøg og praktiske fortællinger om generationsskifte og strategisk refokusering

Dag 2 : Fokus på generationsledelse - hvad kræver det at lede en virksomhed med yngre medarbejdere
På denne dag fokuseres der på de nye generationer på arbejdsmarkedet, hvad er deres forventninger, og hvordan får man det bedste udbytte af deres kompetencer? Du får bl.a. viden om:

 • Forståelse af generation Y og Z, værdisæt, normer og kultur
 • Generationskløft, hvad er ”vigtigt” og hvad har ”værdi”?
 • Kommunikation og teamrelationer
 • Hvad kræver den unge generation af dig som leder?
 • Motivation og fastholdelse
 • Hvordan arbejder man med kulturelle forandringer?
 • Hvordan er kulturen i vores nuværende organisation?
 • Hvilke kulturændringer skal vi tage initiativ til, og hvordan bliver de gennemført?

Dag 3 : Fokus på Netværksdannelse
På den sidste dag i forløbet fokuseres der på intern og ekstern videndeling. Du får bl.a. viden om:

 • ”Mentor-ordning” – skabe rum for at dele viden på tværs og lære både af Købmandskab 1.0 og 2.0
 • Hvordan overføres ”tavs” viden
 • Videndeling + implementering
 • Netværksdannelse, gensidig mentorordning
 • Case om effekten af videndeling

Hvem er forløbet henvendt mod?
Direktører og ejerledere eller direktørniveau.

Undervisningform
Der veksles mellem oplæg og arbejde med egen virksomhed i grupper.

Om forløbet
Forløbet er en del af projektet Købmandskab 2.0, der gennemføres af Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande. Forløbet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Undervisningen på forløbet gennemføres af Lifestyle and Design Cluster og VIA University College.

Forløbet er over 3 dage: 14. november - 2. december og 13. december.

 


Evt. fotos fra arrangementet kan blive brugt i vores markedsføringsmateriale og på vores digitale platforme. De registrerede oplysninger bruges til navneskilte, deltagerlister mv. Deltagerlisten bliver gemt i vores database til intern statistik.

Se hvordan vi beskytter dine data her


Tilmeld dig her

Kontakt

Lars K. Jørgensen

Virksomhedskonsulent

Tel: 9626 1123

Mob: 2118 4737

Mail: lkj@erhvervsraadet.dk

Lars K. Jørgensen