Tilmelding til Grønt Netværk

8. juni kl. 17.00 - 21.30

Gør FN’s verdensmål målbare

Hvordan dokumenterer du effekten af vores indsats med FN’s verdensmål?

FN’s verdensmål er ambitiøse. Målene dækker over store udfordringer, og der findes ikke nogen enkle løsninger. Der er brug for tiltag, store og små, som hver især bidrager til at realisere målene.

I implementeringsarbejdet har du brug for konkrete redskaber til at påvise, om indsatsen betyder noget - og i givet fald hvor meget? Og hvordan måler vi hvor vi er nu - og hvad der er det rigtige at gøre?

På mødet præsenteres metoder til at måle på effekten af konkrete tiltag. Specifikt bliver opmærksomheden lagt på energiforbrug og CO2-reduktion. Her vil vi påvise effekten via målemetoderne og effekten af tiltag i virksomhedens værdikæde. Verdensmålene handler om mere end klimaet, og vi vil også arbejde med metoder til at måle andre effekter på.

Vi vil gerne afstemme mødet med jeres konkrete behov. Send derfor gerne information om jeres konkrete verdensmål-indsatser eller specifikke ønsker til målinger til Tino Randorf på tr@erhvervsraadet.dk senest 2 uger før netværksmødet.

Det vil i dagene/ugerne efter mødet blive muligt at få jeres spørgsmål belyst direkte hos indlægsholderen.

Mødet arrangeres i samarbejde med Thomas Løvholt, Provice og Erhvervshus Midtjylland.

Disruption - Vil det forstyrre mig?

Tilmeld dig her