Lovgivning

Nedenfor finder du et udpluk af love og direktiver.

En ny handlingsplan for den cirkulære økonomi
I handlingsplanen om den cirkulære økonomi findes en fremtidsorienteret dagsorden, der skal bidrage til at opnå et renere og mere konkurrencedygtigt Europa, der skal skabes sammen med de økonomiske aktører, forbrugerne, borgerne og civilsamfundsorganisationer.
Læs handleplanen

European Green Deal blev lanceret i december 2019 og er en række initiativer bestående af bl.a. lovgivningsforslag og strategier der skal bidrage til klimaneutralitet i 2050. Læs mere om European Green Deal

EU/NATIONALE MÅL OG DIREKTIVER

 • Genanvendelsesmål
 • 2022: 50 % (nationalt mål = fokusfraktioner)
 • Indsamlingskrav
 • 2025: Producentansvar på emballager

EU-LOVGIVNING FOR UDVIDET PRODUCENTANSVAR

 • Affaldsdirektivet (fastlægger minimumskrav til udvidet producentansvar)
 • Emballagedirektivet (fastlægger udvidet producentansvar på emballage fra 31. dec. 2024)
 • Direktiver vedr. producentansvar for elektronik, batterier og biler
 • Engangsplastik-direktivet (SUP – Single Use Plastic)
 • Sekundære retsakter (fastlægger bl.a. opgørelsesmetoder)

AFFALDSDIREKTIVER

 • Særskilt indsamling
 • 2023: Særskilt indsamling af farligt affald, papir, metal, plast, glas samt af organisk affald
 • 2025: Særskilt indsamling af tekstiler
 • Udvidet producentansvar på emballage (2025)
 • Fremme forberedelse mhp. genbrug
 • Genanvende mere (mål i hhv. 2025, 2030 og 2035)
 • Husholdningsaffald og lign. affald fra andre kilder
 • Emballagemål (samlet og materialespecifikke)

Se "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi"


NB: Ovenstående er ikke udtømmende. Der tages endvidere forbehold for ændringer i love og direktiver.


phone Ring til Tino

Tino Randorf

Virksomhedskonsulent

phone 9626 1125

smartphone 4017 3901

email E-mail

Tino Randorf