Samarbejde med uddannelsesstederne 

Tænk, hvis du kunne få de studerende til at lave et komplet overblik over nye tiltag?

Det kan DU!

Hvert semester samarbejder flere tusinde studerende på uddannelserne på henholdsvis Aarhus Universitet, VIA University College og Erhvervsakademi MidtVest med virksomheder om forskellige projekter. De studerende får en case, og som projektsamarbejdspartner får du et bud på en løsning på en given problemstilling i din virksomhed.

Står du med en udfordring eller et projekt i virksomheden, som I ikke har mulighed for at allokere tid til?

Så send Jesper en mail, og han sørger for at hjælpe med at få din case ud til nogle studerende.

Fordele ved samarbejde med studerende:

  • Mulighed for at tilføre ekstra ressourcer til løsning af mange typer opgaver
  • Frisk input til og nye øjne på aktuelle udfordringer eller skuffeprojekter med potentiale
  • Adgang til den nyeste specialiserede viden inden for en lang række relevante områder

Dine udgifter ved projektsamarbejdet

Når en virksomhed indgår projektsamarbejde med de studerende, dækker virksomheden som regel de studerendes omkostninger i forbindelse med opgavens løsning, fx transport og protyper – prototyper?? . Derudover koster det ikke dig og din virksomhed noget, hvis man fraregner tiden, du bruger på samarbejdet, fx på at sætte de studerende ind i opgaven.

Et typisk projekt strækker sig over fire-fem måneder i enten et forårs- eller efterårssemester. Specialer kan dog strække sig over længere perioder, og nogle studerende og virksomheder er så tilfredse med samarbejdet, at de vælger at fortsætte over flere semestre.

Forskellige case orienterede projekter

De studerende arbejder med cases i forskellige perioder i deres studie-tid. Der er også forskellige typer af case-arbejde, hvoraf nogle af de mest gængse er:

  • Klasse-case & projektorienteret forløb – varierer i forhold til, om det er en gruppe af 3-5 studerende, der arbejder på den givne case eller om det er hele årgangen.  
  • Kandidatspeciale & Bachelorspeciale – 1-3 studerende, der bruger 5-6 måneder på deres uddannelsesafsluttende projekt.

Hvad skal din virksomhed bidrage med i projektsamarbejdet?

  • En kontaktperson, som kan vejlede og være tilgængelig under hele projektforløbet
  • Sikre adgang til relevant data, skriftligt materiale såsom mødereferater, rapporter, internt undervisningsmateriale, tilgængelighed til software og dokumentation samt evt. interviewpersoner.
  • Sørge for at den studerende kan deltage i relevante møder, konferencer mv., som er udbytterigt for deres projekt.

Vi hjælper dig med at connecte

Et studieprojekt kan have stor værdi for en virksomhed eller organisation, men det kan være svært at finde den rette studiegruppe. Erhvervsrådet hjælper gerne med at finde den rette uddannelse til at løse dit givne projekt og herefter etablere kontakten til uddannelsesstedet.phone Ring til Jesper

Jonas Sangild

Projektleder

phone 9626 1117

smartphone 5151 5299

email E-mail

Jonas Sangild