Marketing AI ToolBox (og hvordan AI ska­ber reel værdi i din markedsføring)

Mandag den 9. oktober 2023 kl. 18.30- 20.30 • Innovatorium, Birk Centerpark 40, 7400 Herning

AI er en helt igennem fantastisk sparringsmakker til marketing. Hvis du stiller de rig­tige spørgsmål, ja, så er der stort set ikke det du kan få hjælp til.

Kunsten er at stille de rigtige spørgsmål. Og hvordan gør du så det?

Få en introduktion til de bed­ste AI-løs­ninger, og få kon­kre­te bud på hvor­dan du bruger det i din markeds­føring. 

Ib Potter, Online Marketing Chef, twoday Co3 kommer og fortæller om AI ToolBoxen.

Program for aftenen

18.30 Velkommen ved Rikke Røge, Projektleder ved Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande

18.40 Oplæg ved Ib Potter, twoday Co3

19.45 Pause & Netværk

20.00 Spørgsmål

20.30 Tak for i dag

Det skal du vide

  • Arrangementet er gratis, men det er nødvendig med tilmelding på www.erhvervsraadet.dk
  • Der serveres lidt kaffe og kage
  • Aftenen er henvendt mod iværksættere, men alle Erhvervsrådets medlemmer er velkommen

Disruption - Vil det forstyrre mig?

Tilmeld dig her