Se konflikterne i øjnene... de er der alligevel

Tirsdag den 26. maj 2020 kl. 08.00 - 10.00  •  Innovatorium •  Birk Centerpark 40  •  7400 Herning

Vi bruger en stor del af vores vågne timer på vores job, og for de fleste af os handler arbejdet om mere end blot at tjene til føden. Grænsen mellem arbejdsliv og privatliv er for tit udflydende, og mange tager arbejdet med hjem både mentalt og fysisk.

På flere måder fylder vores arbejde altså i vores liv. Vi lægger meget energi i det, og vi får energi af det – når det går, som vi ønsker det.

Faktum er, at stigende krav og forventningspres præger mange arbejdspladser, og det skaber grobund for flere uenigheder og konflikter. Konflikter behøver ikke være ødelæggende og destruktive. Det handler i høj grad om, hvordan vi håndterer dem.

På netværksmødet stilles skarpt på nogle konkrete redskaber og metoder til konflikthåndtering og konfliktforebyggelse. Få inspiration og viden, der gør dig bedre i stand til at møde konflikter og uenigheder med energi og indsigt.

Morgenens indlægsholder er Finn Sten Jakobsen, der er lektor på Aarhus Universitet. Derudover er han medejer af konsulentvirksomheden reCome, der er specialiseret i konflikthåndtering og konfliktforebyggelse, og beskæftiger sig bl.a. en del med konflikters og uenigheders rolle i virksomheder.

Tilmeld dig allerede i dag og senest den 20. maj 2020. Ved spørgsmål til arrangementet, venligst kontakt Susanne Karstensen på key@erhvervsraadet.dk eller på tlf. 20 64 85 40.

Disruption - Vil det forstyrre mig?

Tilmeld dig her