Stålproduktion på et fundament af bløde værdier

Torsdag den 22. oktober 2020 kl. 16.45 - 19.00  •  Give Steel A/S •  Sjællandsvej 14  •  7330 Brande

Give Steel A/S er blandt Danmarks førende producenter af stålkonstruktioner til byggesektoren og producerer alle former for bærende søjle- og bjælkekonstruktioner. Virksomheden har ca. 350 ansatte og oplever i disse år en meget positiv vækst. Og ikke kun nationalt, men også internationalt, hvor virksomheden står stærkt i Nordeuropa som en del af en strategisk eksport-satsning.

Kom og hør den spændende fortælling om virksomhedens historie, om hvordan man håndterer en syvdobling af medarbejderantallet fra 50 ansatte i 2009 til nu 350, og hvordan virksomhedens særlige virksomhedskultur spiller en afgørende for succesen. I denne stål-verden er der nemlig også plads til de bløde værdier og til en hjertesag, der handler om at skabe plads til at hjælpe unge med forskellige udfordringer. De unge tilbydes en smedelæreplads på ordinære vilkår og får oveni den nødvendige støtte og vejledning til at gennemføre uddannelsen. Aktuelt er virksomheden godkendt til 22 lærlinge, og der arbejdes på at hæve tallet til 30.

Virksomheden værner om denne kultur, hvor interessen for det enkelte menneske er meget stor. Hvor der er plads til at gøre en forskel lokalt, som både skaber glæde og stolthed hos alle medarbejdere og som samtidig spiller en afgørende rolle for virksomhedens vækstmuligheder.

Tilmeld dig allerede i dag og senest den 19. oktober 2020. Ved spørgsmål til arrangementet, venligst kontakt Susanne Karstensen på key@erhvervsraadet.dk eller på tlf. 20 64 85 40.

Disruption - Vil det forstyrre mig?

Tilmeld dig her