Fremtidens Erhvervsråd

11. december 2018

Den nye erhvervsfremmelov påvirker dit lokale erhvervsråd

Erhvervsfremmesystemet i Danmark har over det sidste års tid været igennem et grundigt eftersyn. Den politiske behandling på Christiansborg har givet anledning til en del debat, hvor mange virksomheder, organisationer og politikere har ytret sig.

Torsdag i denne uge forventes den nye lov om erhvervsfremme så at blive vedtaget i Folketinget af et smalt flertal bestående af Regeringen og Dansk Folkeparti. Loven træder i kraft den 1. januar 2019, altså kun 19 dage efter at den politisk er besluttet, hvilket i sig selv er særdeles utilfredsstillende arbejdsvilkår for de mange aktører i hele erhvervsfremmesystemet – herunder blandt andet Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande.

Strukturen i det fremtidige system kommer kort fortalt til at bestå af et lokalt niveau (Erhvervsrådet i Herning og Ikast-Brande kommuner), en række regional placerede erhvervshuse og filialer samt en række statslige organisationer som Eksportrådet, Innovationsfonden med flere. Hele systemet kommer til at blive understøttet af en digital platform, som alle iværksættere og virksomheder i løbet 2019 kommer til at kunne tilgå via Virk.dk.

Her lokalt får den ændrede struktur også konsekvenser for Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande. Via en økonomiaftale indgået mellem Kommunernes Landsforening og Finansministeriet, pålægges kommunerne nemlig fremover at finansiere en styrkelse af de kommende erhvervshuse samt hele den digitale platform samtidig med at nogle vejledningsopgaver flyttes til erhvervshusene. Derfor har man i Herning og Ikast-Brande kommuner set sig nødsaget til at beskære økonomien i den samarbejdsaftale, som Erhvervsrådet og de to kommuner de sidste mange år succesfuldt har haft med hinanden med et beløb svarende til ekstraomkostningerne de er blevet pålagt.

Det betyder helt konkret, at Erhvervsrådet pr. 1. januar 2019 overdrager to medarbejdere til det nye erhvervshus ligesom en enkelt stilling ikke bliver genbesat.

Den endelige opgavefordeling lokalt i Herning og Ikast-Brande mellem Erhvervshuset og Erhvervsrådet er først endelig på plads medio februar, men vi vil gerne her slå fast, at Erhvervsrådet fortsat vil tilbyde vejledning af både iværksættere og virksomheder, men fremover vil gøre det i tættere samspil med Erhvervshuset.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at ideen med at slanke vejledningsindsatsen leveret lokalt af en lokalforankret organisation – virksomhedernes egen organisation – bestemt ikke har groet i vores baghave. Vi stiller os fortsat uforstående overfor, at politikere på Christiansborg vælger ikke at kigge til og søge inspiration fra vores område, som igen og igen hædres for landets bedste erhvervsklima. Endvidere finder vi det helt uforståeligt, at kommunerne fuldt ud skal finansiere styrkelsen af erhvervshusene og den digitale platform og derved tvinges til at beskære den lokalforankrede vejledning. Alt i alt er det overordentlig svært ikke se hele forandringen af erhvervsfremmesystemet som endnu en centraliseringsøvelse.

Når det så er sagt, så vil vi hos Erhvervsrådet være de første til at kigge fremad og som altid arbejde på at finde de bedste løsninger for den enkelte lokale iværksætter og virksomhed. Vi vil kæmpe for at få det bedst mulige samarbejde med Erhvervshuset og det øvrige erhvervsfremmesystem op at stå, så iværksættere og virksomheder i Herning og Ikast-Brande fortsat får landets bedste erhvervsservice. Så også i fremtiden kan I altså trygt rette henvendelse til os.

Det er også vigtigt her at pointere, at Erhvervsrådet som forening og interesseorganisation ikke er omfattet af den ændrede strukturer i erhvervsfremmesystemet. Vi vil fortsat være en stærk medlemsbaseret interesseorganisation, som hver dag arbejder for at sikre de bedste vilkår for iværksættere og virksomheder i Herning og Ikast-Brande kommuner. Vores arbejde for bedre infrastruktur, adgang til den kvalificerede arbejdskraft, de rette uddannelser m.m. vil altså fortsætte for fuld styrke i 2019.

Vi føler os overbevist om, at også i fremtiden er der brug for en stærk lokal erhvervsforening ud fra devisen ”sammenhold giver styrke”.

På vegne af
Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande

Tommy G. Jespersen
Formand

Tilbage