Erhvervslivets ordfører:

Vi arbejder for vækst og udvikling - i din virksomhed og i vores lokalområdeVi har tæt kontakt med virksomhederne og forstår de udfordringer, de står overfor i hverdagen. Derfor fokuserer vi på at servicere politikerne i deres arbejde ved at tilbyde dem ikke kun information, men også rådgivning og assistance. På den måde kan de træffe kvalificerede beslutninger, der tager hensyn til erhvervslivets behov og interesser.

Kursen sætter vi sammen
Vi har store ambitioner for vores område. Vi vil skabe det bedste sted i landet at drive virksomhed og vil derfor satse massivt på erhvervsudvikling. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at skabe de bedste betingelser for vores lokale virksomheder, så de kan vokse og udvikle sig. Vi adresserer udfordringer, dyrker potentialer og skaber sammen de bedste rammevilkår.

Som ét stort hold
Vores største styrke er, at vi står sammen og kæmper for den samme sag. Vi støtter hinanden og har et fælleskab, hvor vi er afhængige af hinandens succes og resultater. Dette skaber et stærkt og forpligtende samarbejde, der gør os i stand til at nå vores fælles mål. Erhvervsrådet taler den enkeltes sag og står sammen om det fælles store.


Vi vil skabe rammer til udvikling

Vi vil skabe rammer til udvikling

Vores fornemmeste opgave er, at sørge for
et sund og godt erhvervsklima at drive virksomhed i.

Vi vil skaffe hænder og hoveder

Vi vil skaffe hænder og hoveder

De bedste betingelser fortjener vores erhvervsliv, og derfor arbejder vi på højtryk for,
at hjælpe med at skaffe den arbejdskraft som der er brug for.

Vi vil få det
til at køre

Uanset om det er på veje, skinner eller digitalt, så er vi her også for at få tingene til at køre, for at virksomheder og andre aktører kan skabe den bedste vækst for vores lokalområde.

Vi vil viden og uddannelse

En af vores fornemmeste opgaver er også, at skabe mulighederne for uddannelse, målrettet vores lokale virksomheders behov og mangel på arbejdskraft. Det er sløjfen som binder vores stærke lokalområde sammen.

Vi taler erhvervslivets sag overfor politikere og beslutningstagere, så du kan drive din virksomhed i Danmarks bedste erhvervsklima.

Som virksomhedernes interesseorganisation vil vi altid gerne høre om dine udfordringer. Om det er ønsker til generelle forbedringer af rammevilkårene eller en helt konkret udfordring for din virksomhed, så tag fat i os. Så vil vi gøre hvad vi kan for at hjælpe dig videre.


Læs mere om Erhvervsrådets rolle som Erhvervslivets Ordfører

For at sikre en sund erhvervsudvikling og gode rammevilkår arbejder vi tæt sammen med virksomheder og kommuner om at håndtere udfordringer og dyrke potentialer. Vi repræsenterer det lokale erhvervslivs interesser på alle niveauer og hjælper iværksættere og virksomheder med at skabe vækst og udvikling.

Vi arbejder for:

 • At sikre de bedste rammevilkår (ift. sagsbehandling, gebyrer, erhvervsjord etc.)
 • Høje ambitioner for erhvervsvenligheden i området
 • Igangsættelse af erhvervsudviklingsinitiativer, der dyrker styrkepositioner og potentialer på tværs af virksomheder
 • At sikre lokale ressourcer og kompetencer til at understøtte og forløse den enkelte virksomheds udviklingspotentiale

#Erhvervsudvikling

For at sikre vækst og udvikling i erhvervslivet er det vigtigt, at virksomhederne har adgang til den nødvendige arbejdskraft. Derfor arbejder Erhvervsrådet for at løse manglen på kvalificeret arbejdskraft gennem en række initiativer, såsom at skabe kontakt mellem virksomheder og studerende, deltage i lobbyarbejde og gøre en indsats for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Ofte samarbejder vi med andre aktører for at nå vores mål.

Vi arbejder for:

 • At sikre den rette kvalificerede arbejdskraft til virksomhederne - f.eks. i samarbejde med jobcentrene
 • Styrke bosætningen ved at brande området, som et attraktivt sted at leve, bo, etablere sig og drive virksomhed
 • Tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft - sikre en smidig proces og et attraktivt internationalt miljø
 • Mere faglært arbejdskraft og målrettet fokus på at få flere til at tage en erhvervsuddannelse

#Arbejdskraft

En veludbygget infrastruktur, både inden for transport og digitale rammer, er en afgørende faktor for vækst og udvikling i vores område. Derfor arbejder Erhvervsrådet for at styrke infrastrukturen gennem interessevaretagelse og engagement i projekter, der forbedrer transportforbindelserne i Midt- og Vestjylland samt udbygningen af den digitale infrastruktur.

Vi arbejder for:

 • Opgradering af Rute 15 mellem Ringkøbing og Herning
 • Udvidelse af Rute 26-35 fra Hanstholm til Herning
 • Lukning af motorvejshullerne omkring Herning
 • Etablering af Hærvejsmotorvejen
 • Forbedring af tog- og flyforbindelsen fra vores område til resten af landet
 • At der investeres i den digitale infrastruktur

#Infrastruktur

For at sikre et stærkt erhvervsliv og en god bosætning i vores to kommuner, er det vigtigt at have et bredt udbud af uddannelser. Derfor arbejder Erhvervsrådet for at påvirke uddannelsespolitikken gennem engagement i den uddannelsespolitiske dialog, opkvalificeringsinitiativer og samarbejde med virksomheder om deres kompetencebehov. På den måde kan vi sikre, at der er tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft i området.

Vi arbejder for at:

 • Flere studerende finder det attraktivt at studere her
 • Tiltrække flere relevante uddannelser til vores område
 • Tiltrække, udvikle og fastholde lokale vidensmiljøer
 • Bidrage til at tiltrække virksomhedsnær forskning til området
 • Have Danmarks mest erhvervsnære uddannelser

#Uddannelse
phone Ring til Rasmus

Rasmus Norup

Erhvervsdirektør

phone 9189 8813

email E-mail

Rasmus Norup

Eller...

Leder du efter en anden? Har du en fast kontakt, eller mangler du overblik?

Se medarbejdere