Bestyrelse

Formandskab

Lars Breinholdt Andersen
Formand

Jyske Bank A/S

Lars Breinholdt Andersen - Bestyrelsesmedlem i Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande

Jesper Klausen
1. Næstformand

Spectre A/S

Jesper Klausen - 1. næstformand i Erhvervsrrådet Herning & Ikast-Brande

Marianne Sørensen
2. Næstformand

ML Holding, Herning ApS

Marianne Sørensen - 2. Næstformand i Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande


Bestyrelsesmedlemmer

Ole Christensen
BioMar A/S

Ole Christensen - BioMar A/S - Bestyrelsesmeldem i Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande

Egon Nykjær
Dansk Metal

Egon Nykjær - bestyrelsesmedlem hos Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande

Henriette Slebsager
Erhvervsakademi MidtVest

Henriette Slebsager - Erhvervsakademi MidtVest - Bestyrelsesmedlem i Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande

Charlotte Nytoft
CNR Consulting

Bjarne Jørgensen - Bestyrelsesmedlem hos Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande

Jens Thygesen
Thygesen Textile Group

Hugo Nielsen
KMC AmbA

Pia Stræde Palmelund - bestyrelsesmedlem hos Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande

Gitte Søndergaard
Bravo Tours

Kjeld Tygesen
ALPI

Morten Lykke Brøndum
Elwerk