Vilkår og betingelser

Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande
Erhvervsrådet er en lokal medlemsbaseret interesseorganisation, der aktivt varetager erhvervslivets interesser. Målet er at skabe vækst og udvikling og i det hele taget gøre området til et godt sted at bo, arbejde og drive virksomhed. Erhvervsrådet stiller en lang række ydelser til rådighed for Erhvervsrådets medlemmer og øvrige virksomheder i Herning & Ikast-Brande kommuner.

Videregivelse af personoplysninger
Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger, f.eks. ved at registrere dig, tilmelde dig et arrangement eller deltage i en undersøgelse mv. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, mail, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner. I forbindelse med tilmelding til et event er obligatoriske oplysninger markeret tydeligt på formularen. Afgivelse af øvrige oplysninger i forbindelse med tilmelding til en service er frivilligt.

Beskyttelse af personoplysninger
Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

Registrering af informationer
Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande behandler og gemmer alle dokumenter i al kontakt med etablerede og potentielle virksomheder elektronisk. Erhvervsrådet registrerer følgende informationer om en virksomhed eller potentiel virksomhed efter kontakt ():

 • Virksomhedsnavn
 • Virksomhedens CVR-nummer
 • Virksomhedens adresse
 • Postnr. og by
 • Kontaktpersons navn og mail
 • Kontaktpersons CPR-nummer såfremt virksomheden endnu ikke er registeret med CVR
 • Hvordan Erhvervsrådet kan eller er i gang med at hjælpe virksomheden

Informationerne gemmes i et lukket CRM-system, hvortil Erhvervsrådets medarbejdere har adgang. Stamdata er synlige for Erhvervshuset og øvrige brugere af systemet. Informationerne registreres med henblik på at hjælpe virksomheden inden for de aftalte områder samt som dokumentation over for Herning og Ikast-Brande kommuner vedr. antal og typer af kontakt med virksomheder og potentielle virksomheder. Der sker efterfølgende ingen dataoverførsel af personoplysninger.

Ønsker en virksomhed at se, hvilke data Erhvervsrådet har registeret om virksomheden eller kontaktpersonen, bedes virksomheden henvende sig til Erhvervsrådets sekretariat.

Medlemskab af Erhvervsrådet

Ved indmeldelse i Erhvervsrådet giver du samtykke til, at du pr. mail løbende modtager tilbud og relevant medlemsinformation, bl.a. via Erhvervsrådets nyhedsmail og eventkalender. Dette består af følgende:

 • Nyhedsmail 10-12 gange årligt
 • Direct mails med medlemsinformation
 • Direct mails med invitationer til faglige arrangementer og webinarer
 • Tilbud af faglig relevans såsom information om tilskudsordninger mv.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Erhvervsrådet på post@erhvervsraadet.dk

Som medlem registrerer Erhvervsrådet følgende personhenførbare informationer om virksomhed og kontaktperson i Erhvervsrådets medlemsdatabase:

 • Virksomhed
 • Navn på kontaktperson
 • Mail på kontaktperson
 • Telefon på virksomhed og kontaktperson
 • CVR-nummer
 • CPR-nummer såfremt der endnu ikke er oprettet et CVR-nr.

Medlemmer oplyses om registrering af informationer i velkomstbrevet, der sendes umiddelbart efter indmeldelse, på faktura til betaling af medlemskontingent samt i Erhvervsrådsmedarbejderes mail-signatur.

Formålet med registreringen er, at Erhvervsrådet har et fyldestgørende overblik over Erhvervsrådets medlemmer samt at Erhvervsrådet kan kommunikere så målrettet som muligt til sine medlemmer.

Som en service over for Erhvervsrådets medlemsvirksomheder vises en medlemsliste med angivelse af virksomhedsnavn og hjemmeside på www.erhvervsraadet.dk.

Et medlemskab af Erhvervsrådet er løbende og gældende frem til opsigelse af medlemskab. Løbende medlemskab gælder for betalende medlemmer, iværksættere med gratis medlemskab det første år samt virksomheder, personer og organisationer med gratis medlemskab.

Udmeldelse af Erhvervsrådet
Udmeldelse af Erhvervsrådet kan ske pr. mail eller mundtligt ved henvendelse til Erhvervsrådets sekretariat.

Ved udmeldelse af Erhvervsrådet slettes personlige oplysninger om kontaktpersonen, mens virksomhedsdata bibeholdes i eCRM.  Fakturaoplysninger opbevares i henhold til gældende lovgivning og revisionskrav.

Nyhedsmails og eventkalender
Ved sign-up til Erhvervsrådets nyhedsmail MAIL:orama, Erhvervsrådets eventkalender og StartersHub-nyhedsmailen er man bekendt med, at Erhvervsrådet sender mails til den registrerede mail 10-12 gange årligt. Erhvervsrådet gemmer navn og mail i det nyhedsmailsystem, der anvendes. Man kan til enhver tid framelde sig  MAIL:orama, eventkalenderen og StartersHub-nyhedsmailen via de enkelte nyhedsbreve eller ved at kontakte Erhvervsrådets sekretariat på post@erhvervsraadet.dk.

Der oplyses om vilkår og betingelser ved sign-up både på hjemmeside og på trykt formular. Vilkår og betingelser betragtes som accepteret efter sign-up.

Mail og navn opbevares hos Mailchimp, der er Erhvervsrådets system til at sende mails ud.

Ved udfyldelse af formularer på hjemmesiden
Ved udfyldelse af formularer på www.erhvervsraadet.dk er man bekendt med at de opgivne oplysninger registreres i vores system og videresendes til en af Erhvervsrådets medarbejdere. Oplysningerne indsamles og videregives sådan at Erhvervsrådet kan hjælpe med henvendelsen. Oplysningerne slettes fra Erhvervsrådets mailsystem ved videresendelse til medarbejder.

Tilmelding til events
Ved tilmelding til Erhvervsrådets events registrerer Erhvervsrådet følgende oplysninger.

 • Firma
 • Adresse
 • Postnr. og by
 • Telefon
 • Faktura e-mail
 • Evt. EAN-nummer
 • Navn
 • E-mail

Oplysningerne bruges til navneskilte, fakturalister samt registrering i eCRM. Tilmeldingslister gemmes desuden i et sikkert Sharepoint-miljø, hvortil kun Erhvervsrådets medarbejdere har adgang.

Webinarere optages og sendes til deltagere efterfølgende.
Webinaret kan blive offentliggjort på Erhvervsrådets YouTube kanal.

Deltagere på events er informeret om ovennævnte registrering af oplysninger via eventsiden på www.erhvervsraadet.dk

Brug af billeder
I forbindelse med events og netværksarrangementer afholdt i regi af Erhvervsrådet, Erhvervsrådets netværk samt Erhvervsrådets generalforsamling tages der billeder. Disse billeder bruges på:

 • www.erhvervsraadet.dk
 • Hjemmesider tilknyttet Erhvervsrådet
 • Sociale medier tilknyttet Erhvervsrådet
 • Powerpoint-præsentationer
 • Tryksager produceret af Erhvervsrådet

Ønsker en deltager ikke at figurere på disse billeder, kan deltageren henvende sig til en Erhvervsrådsmedarbejder inden starten på det pågældende arrangement.

Ønskes et billede efterfølgende fjernet, bedes man kontakte Erhvervsrådets sekretariat på post@erhvervsraadet.dk.

Alle deltagere bliver informeret om ovenstående i den bekræftelse, der udsendes forud for arrangementet samt på en powerpoint, der vises ved arrangements start.

eCRM
Erhvervsrådet anvender et CRM-system, hvori informationer fra Erhvervsrådets virksomhedskontakt registreres. Ud over generelle virksomhedsdata registreres også informationer fra dialogen med de enkelte virksomheder (kontaktpersoner) og Erhvervsrådet. Formålet med registreringen er at sikre en historik i Erhvervsrådets service over for virksomheden. Den enkelte virksomhed kan efter anmodning få indblik i registreringerne.

Krypteret mail
Det er muligt at sende Erhvervsrådet en krypteret mail. En krypteret mail er afsenderens garanti for, at ingen udenforstående kan få adgang til de sendte informationer.

Dine rettigheder
Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

 • Indsigsret: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
 • Berigtigelse og sletning: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet, og du har - I særlige tilfælde - ret til at få slettet oplysninger om dig eller få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. Se kontaktoplysninger nedenfor.

Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til Datatilsynet. Du kan læse mere om dine rettigheder og finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Kontaktoplysninger

Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande
Birk Centerpark 40
7400 Herning

CVR-nr.: 51 33 37 13
Telefon: 96 26 11 11

Mail: post@erhvervsraadet.dk

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte os på 96 26 11 11 eller post@erhvervsraadet.dk


Revideret april 2021