HR Netværk

Erhvervsrådets HR-netværk er et netværk for DIG, som er på jagt efter nye input, og som samtidig er indstillet på at erfaringsudveksle og dele know how om alle facetter i HR-disciplinen.

En HR funktion i dag har mange facetter og er meget mere end personaleadministration. HR har ansvar for både strategiske og funktionelle HR-discipliner. Udgangspunktet for netværket er alle de elementer, som en HR funktion rummer. Det er ledersparring, rekruttering, uddannelse, personaleadministration- og jura, udvikling, HR-ledelse, Employer Branding og meget mere.

Emnerne i netværket tager afsæt i de deltagende virksomheders behov, hvor formålet er at etablere et rum for sparring, idet personer i HR funktioner ofte sidder meget alene med opgaven i egen organisation.

Målet er erfaringsudveksling og derigennem at give adgang til viden om ”Best Practice” i HR-disciplinen. En indsigt som kan sætte nye dagsordener for det strategiske arbejde med HR og relationer, der betyder at den dybe tallerken ikke skal opfindes igen og igen.

Målgruppen for netværket er HR ansvarlige og/eller HR medarbejdere blandt Erhvervsrådets medlemsvirksomheder, som interesserer sig for udviklingen i HR funktionen. Netværket har udover de daglige HR aktiviteter også fokus på HR-trends, hvorfor der også ind imellem inviteres indlægsholdere til netværksmøderne.

Netværket er interessant for DIG, som gerne vil dele ud af egen erfaring og som anser HR for mere en blot personaleadministration – og for DIG, som vil inspireres til at styrke hele paletten af HR discipliner.

Netværket mødes 4 gang årligt på skift hos de deltagende virksomheder. Hvert netværksmøde har en varighed af ca. 3 timer med en fastlagt dagsorden.

Det koster 2.995 kr. årligt pr. virksomhed at deltage i Erhvervsrådets HR-netværk.


phone Ring til Anja

Anja Harbo Voller

Chefkonsulent

phone 2427 0843

email E-mail

Anja Harbo Voller

Eller...

Leder du efter en anden? Har du en fast kontakt, eller mangler du overblik?

Se medarbejdere