Karrieredag i Herning

Mangler din virksomhed højtuddannet arbejdskraft? Studerende til samarbejde om et projekt? Eller til at tage et studiejob? Eller er I interesserede i at ansætte unge, der har sabbat?

Kan du nikke ja til et eller flere af ovenstående punkter, så deltag på Karrieredagen i Herning tirsdag den 24. september kl. 09.00 - 13.00.

På Karrieredagen kan du møde

  • Danske og internationale studerende fra Aarhus Universitet i Herning, VIA University College og Erhvervsakademi MidtVest 
  • Ledige / jobsøgende højtuddannede fra Herning og Ikast-Brande Kommuner, Aarhus Kommune, Aalborg Kommune og en række øvrige kommuner i Region Midtjylland
  • Unge, der er blevet studenter inden for de seneste år, og nu holder sabbatår 

På Karrieredagen i Herning er fokus at matche højtuddannede jobsøgende og studerende på de videregående uddannelser med virksomheder fokuseret i Herning & Ikast-Brande. Formålet er på den ene side at vise studerende og færdiguddannede de mange muligheder for job og samarbejde i området, og på den anden side at gøre det nemt for virksomhederne at få kontakt til både studerende og færdiguddannede.  

FAQ

Her finder du svar på ofte stillede spørgsmål.

De højtuddannede, du møder på messen, har en videregående uddannelse dvs. 2-5 års længerevarende uddannelse. De er kandidater inden for fx tekniker-og ingeniørfag, design, business, samfundsvidenskab, sundhedsfaglige og humanistiske uddannelser mv. Når vi taler om højtuddannede, der har taget deres uddannelse her i området, omfatter det studerende på Aarhus Universitet i Herning, Erhvervsakademi MidtVest og VIA University College. 

Der findes i alt ca. 60 uddannelser i Herning & Ikast-Brande fordelt på ca. 30 videregående uddannelser på Aarhus Universitet i Herning, Erhvervsakademi MidtVest og VIA University College, og ca. 30 erhvervsuddannelser på Herningsholm Erhvervsskole og Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland.

Se oversigt på www.uddannelsesbyherning.dk/uddannelser

Der findes tilskudsordninger som fx virksomhedspraktik, hvor kandidat og virksomhed kan prøve hinanden af i en periode. Erfaringer fra fx Akademikerkampagnen har vist, at en akademiker ret hurtigt har tjent sin løn ind igen, og det er dokumenteret, at de skaber vækst og udvikling i virksomhederne*. Det kræver selvfølgelig en indsats fra både virksomhed og medarbejder at få defineret opgaver, der udnytter begge parters potentiale. Det kan evt. også være en mulighed at starte med at ansætte en studerende i studiejob. 

Det vil selvfølgelig kræve en indsats fra begge sider at få en højtuddannet integreret i en virksomhed –som alle andre nye medarbejdere. På karrieredagen vil du få mulighed for at møde forskellige akademikere og afsøge om der kunne være et match. Forud for dagen har størstedelen gennemgået et forløb, hvor de har lært at definere deres værdi for en virksomhed, og det vil også være muligt, via forskellige forløb at få hjælp til at matche kompetencer og virksomhed. 

Der findes mere end 800 forskellige akademiske uddannelser i Danmark, så det er der ingen, der gør! Men at ansætte en akademiker vil kunne tilføre vækst og udvikling til din virksomhed, det er dokumenteret*. Dermed ikke sagt at akademikere kan løse alle opgaver, men en akademiker vil ofte kunne arbejde selvstændigt og være med til at definere egne opgaver, ligesom de ofte er uddannet til at tænke bredt, strategisk, og i optimering af processer og sammenhænge. Kig derfor på hvilke områder i din virksomhed, du kan se potentiale i at udvikle, fremfor at søge en specifik titel eller uddannelse. 

Det er meget individuelt, afhængig af opgaverne, om der er mulighed for at lægge timer uden for dagtimer, og afhængig at den studerendes skema. Men typisk vil et studiejob være på 8-15 timer om ugen. 

Det er forskelligt afhængig af uddannelse og uddannelsessted. Det kan variere fra få uger til et helt semester, men rammerne ligger typisk fast på den enkelte uddannelse. Jonas Sangild fra Erhvervsrådet kan hjælpe dig videre med overblik over mulighederne for projektsamarbejder på uddannelsesstederne. 


Har du flere spørgsmål? Kontakt os: 

Flemming Langbo, Jobcenter Herning jobfl@herning.dk, tlf. 2067 6125

Maria Ganc, Jobcenter Ikast-Brande, magan@ikast-Brande.dk, tlf. 9960 3979

Jonas Sangild, Erhvervsrådet i Herning og Ikast-Brande, js@erhvervsraadet.dk, tlf. 5151 5299


Se mere information og tilmeld din virksomhed ved at klikke herBag Årets ESG-konferencen står: Bæredygtig Herning, Vestjysk Bank og Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande