Eksportdokumenter i sommerferien

Afstempling af ATA-carnet’er og oprindelsescertifkiater er IKKE muligt her på kontoret i ugerne 28, 29 og 30 pga. ferie.

I uge 28 og 29:
Kontakt SMVdanmark i København på tlf. 32 63 03 48 eller på mail ata@smvdanmark.dk.

I uge 30:
SMVdanmark i København kan kontaktes på ata@smvdanmark.dk. Der er ingen bemanding i disse uger, men mailen vil løbende blive tjekket, og de dokumenter der haster vil blive udarbejdet.

SMV Danmark