Ordning 1: Indefrysning af virksomheders energiudgifter (vinterhjælp)

Med denne ordning kan du få dit energiselskab til at indefryse den del af energiudgiften, som overstiger et fastsat loft:

Prisloft for gas og el
Når prisen på gas og eller kommer over et niveau, der svarer til prisen i fjerde kvartal af 2021, kan du få indefrosset den del af energiregningen, der overstiger prisen. Prislofterne sættes for den rå energipris før tariffer, afgifter og moms.

 

Prisloft for fjernvarme
Udgangspunktet for loftet for fjernvarmeprisen vil være prisen i januar 2022 for de ti dyreste fjernvarmeselskaber. Prisloftet for fjernvarme sættes ift. forbrugerprisen inkl. afgifter, tariffer og moms mv.

Hvem?

Ordningen kan anvendes af alle erhvervskunder, som er registreret ved CVR-nummer, hos et el-, gas- eller fjernvarmeselskab i Danmark.

Hvilke beløb?

Det indefrosne beløb må ikke overstige 15 mio. kroner i el- og gasudgifter og 3,75 mio. kroner i fjernvarmeudgifter. Som virksomhedsejer er det dit ansvar at sikre, at du ikke overstiger disse beløb.

Der opkræves en rente på ca. 4,4 pct. årligt af det indefrosne beløb.

Vær opmærksom på, at når du vælger at gøre brug af ordningen, skal du fortsat betale den del af energiregningen, der er under prisloftet.

Hvor længe?

Du kan indefryse regninger i 12 måneder. Herefter er det op til dig, om du ønsker at betale det indefrosne beløb eller holde en afdragspause på ét år, for derefter afdrage beløbet i op til fire år

Hvornår træder ordningen i kraft?

Det forventes, at indefrysningen gælder for regninger fra 1. november 2022 for el og gas samt 1. januar 2023 for fjernvarme.

Læs mere på virksomhedsguiden