Energioptimering af din virksomhed

Der findes flere muligheder for at energioptimere din virksomhed. Det kan være med til at reducere energiudgifterne.

Beregn din virksomheds klimaaftryk

Med Klimakompasset kan du beregne din virksomheds klimaaftryk og få input til, hvordan du kan reducere det.

Prøv Klimakompasset

Energioptimér din bygning

Der er stort potentiale i at reducere klimaftrykket i bygninger ved at reducere energiforbruget ved opvarmning, køling, ventilation og lys.

Læs hvordan på Virksomhedsguiden

Optimér din virksomheds transportmidler

Transport er en vigtig del af de fleste virksomheders klimaaftryk. Dog er der stor forskel på transportmidlernes energiforbrug.

Læs hvordan på Virksomhedsguiden

Guide til kortlægning af energiforbruget om natten

En guide til, hvordan I kan finde unødvendigt energiforbrug uden for arbejdstid i jeres virksomhed.

Læs hvordan på Sparenergi.dk

Se, om din virksomhed bruger for meget energi

En beregner, der kan fortælle om jeres energiforbrug ligger over eller under gennemsnittet i forhold til andre virksomheder indenfor samme branche.

Prøv beregneren på Sparenergi.dk

Energimærkning af bygninger

Din bygnings nergimærkning kan vise hvor I med fordel kan energiforbedre.

Læs mere på Sparenergi.dk