Lån til energiintensive virksomheder

Er din virksomhed hårdt ramt, fordi jeres el- og/eller gasforbrug udgør en større del af budgettet end de fleste, har du mulighed for at søge om dette lån.

Hvem?

Ordningen gælder for danske virksomheder, som i 2021 brugte mere end 3% af omsætningen på energiforbrug.

Hvilket beløb?

Din virksomhed kan optage et lån for op til halvdelen af jeres ekstraudgift til el og gas, når prisen er mere end dobbelt så høj som den gennemsnitlige rå el- og gaspris i hele 2021.

Det betyder en gaspris på mere end 8,37 kr. pr. m3 og en elpris på mere end 1,42 kr. pr. kWh. (fjernvarme er ikke en del af denne ordning).

Lånet har et loft på 190 mio kr. over en periode på 12 måneder.

Der opkræves en rente på ca. 4,4 pct. årligt af det indefrosne beløb.

Vælger du at gøre brug af ordningen, skal du fortsat betale den del af energiregningen, der er under prisloftet.

Hvor længe?

Indefrysningsperioden er på 12 måneder. Når den udløber, har du et afdragsfrit år, hvor der tilskrives renter, og herefter skal du vælge, om du vil afdrage gælden på én gang eller over fire år.

Hvornår træder ordningen i kraft?

Tilmelding er endnu ikke åben.

Læs mere på Virksomhedsguiden.dk