Værktøjskursus: Hvor grønne er dine produkter egentligt?

VÆRKTØJSKURSUS

Værktøjskursus: Hvor grønne er dine produkter egentligt?

torsdag d. 26. september 2024
08:00 - 11:00

Tilmeldingsfrist:
mandag d. 23. september 2024 10:00

Gratis for erhvervsrådets medlemmer/ Kr. 895 for ikke-medlemmer

Innovatorium

Birk Centerpark 40
7400 Herning

Fremtidens lovkrav betyder, at det er nødvendigt at dokumentere dine grønne produkter før du kan kommunikere dem til dine kunder. Med en LCA kan du bedre markedsføre dine grønne produkter.

Derfor dykker vi på dette værktøjskursus ned i LCA, hvor vi kommer rundt om den bagvedliggende teori samt det praktiske.  Du får en kort gennemgang af dataværktøjer og hvordan de anvendes i praksis. Derudover kigger vi på hvad man helt konkret gør i forbindelse med dataindsamling.

Glæd dig til:

  • Introduktion til Livscyklusanalyse (LCA)
  • Identifikation af miljøpåvirkninger gennem LCA-metoder
  • Optimering af produktlivscykler for reduktion af miljømæssige fodspor.
  • Grundlæggende principper bag cirkulær økonomi
  • Implementering af bæredygtige praksisser i virksomheder
  • Case-studier og best practices
  • Værktøjer og ressourcer til at integrere LCA og cirkulær økonomi.

Dagens indlægsholder er Troels Strandby Nielsen fra Nordic Green Solutions, der hjælper virksomheder med at spare på energien og udnytte den optimalt

Vær obs på der er plads til max 2 deltagere pr. virksomhed.


 

Evt. fotos fra arrangementet kan blive brugt i vores markedsføringsmateriale og på vores digitale platforme. De registrerede oplysninger bruges til navneskilte, deltagerlister mv. Deltagerlisten bliver gemt i vores database til intern statistik.

Se hvordan vi beskytter dine data her


Tilmeld dig her

Kontakt

Christian Bach Søndergaard

Virksomhedskonsulent

Tel: 2512 2111

Mail: cbs@erhvervsraadet.dk

Christian Bach Søndergaard

Tino Randorf

Virksomheds- og iværksætterkonsulent

Tel: 4017 3901

Mail: tr@erhvervsraadet.dk

Tino Randorf