Festaften for medlemmer

FESTAFTEN FOR MEDLEMMER

Festaften for medlemmer

torsdag d. 16. marts 2023
16:00 - 22.00

Tilmeldingsfrist:
fredag d. 10. marts 2023 12:00

Gratis, men kræver medlemskab af Erhvervsrådet

MCH Kongrescenter Herning

Østergade 37
7400 Herning

Vi glæder os til at byde velkommen til den årlige festaften for medlemmer, hvor vi afholder Erhvervsrådets ordinære generalforsamling og Initiativprisuddeling.

Kom med torsdag den 16. marts 2023 kl. 16.00 – 22.00 hos MCH Herning Kongrescenter, Østergade 37, 7400 Herning.

Tilmeld dig og benyt denne gode mulighed for at udbygge dit lokale netværk. Vi sørger for fagligt input, for masser af netværk og ikke mindst for hyggeligt samvær.


Erhvervsrådets ordinære generalforsamling
Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.    Valg af dirigent.
2.    Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse.
3.    Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4.    Godkendelse af næste års kontingent.
5.    Behandling af indkomne forslag
6.    Valg af op til 33 medlemmer til repræsentantskabet
7.    Valg af 1 revisor.
8.    Eventuelt.

Forslag, som af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indleveret skriftligt til formanden for bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

 


 

Evt. fotos fra arrangementet kan blive brugt i vores markedsføringsmateriale og på vores digitale platforme. De registrerede oplysninger bruges til navneskilte, deltagerlister mv. Deltagerlisten bliver gemt i vores database til intern statistik.

Se hvordan vi beskytter dine data her


Tilmeld dig her

Deltageroplysninger

Ved tilmelding af flere deltagere indtastes deltagernes navn og mail-adresser en af gangen.

Kontakt

Susanne Karstensen

Netværks- og foreningskoordinator

Tel: 9626 1126

Mob: 2064 8540

Mail: sk@erhvervsraadet.dk

Susanne Karstensen