Festaften for medlemmer

FESTAFTEN FOR MEDLEMMER

Festaften for medlemmer

tirsdag d. 21. maj 2024
15:45 - 22.00

Tilmeldingsfrist:
fredag d. 10. maj 2024 10:00

Gratis, men kræver medlemskab af Erhvervsrådet

MCH Kongrescenter Herning

Østergade 37
7400 Herning

Festaften med uddeling af initiativprisen 2024, generalforsamling og lokalt netværk

Vi ser frem til at se rigtig mange af Erhvervsrådets medlemmer – og ikke mindst alle de nye, som har meldt sig ind på det seneste.
 
På festaftenen kommer du indtil videre til at opleve:

 • Uddeling af Erhvervsrådets Initiativpris og festmiddag
  Erhvervsrådet har siden 1960 uddelt Initiativprisen, og vi ser meget frem til at uddele prisen igen til endnu en prismodtager, der har gjort en forskel for sin virksomhed og for området. Vi hylder årets prismodtager med middag, taler og musikalsk underholdning.
 • De økonomiske perspektiver i den grønne omstilling
  Vi får besøg af Michael Svarer, som har stået i spidsen for det ekspertudvalg, som har udarbejdet forslaget til en grøn skattereform, herunder indførslen af Co2-afgiften. Michael Svarer er tidligere overvismand og er professor i økonomi fra Aarhus Universitet. Han vil give os et indblik i både dansk økonomi og dansk klimapolitik med særligt fokus på betydningen for virksomhederne, og med et budskab om, at det faktisk ikke er så dyrt at indfri klimalovens mål om 70% Co2-reduktion i 2030.

 • Forstå samtiden, når det slår gnistrer mellem generationer
  De unge kalder de ældre for boomers, og de ældre kalder de unge for curlingbørn. Vi får besøg af Anne Sophia Hermansen, som gør os klogere på en samtid præget af konflikter.
  Anne Sophia Hermansen har i mange år været chef for medarbejdere mellem 22 og 82 år og ved, hvad der motiverer de forskellige generationer – og demotiverer dem. Hun har desuden et klart blik for, hvad fremtidens medarbejdere forventer af deres leder: Vedkommende skal inspirere til et godt liv. Intet mindre.

 • Erhvervsrådets ordinære generalforsamling, hvor du kommer til at høre om foreningens arbejde i 2023, og hvor vi blandt andet skal vælge medlemmerne af Erhvervsrådets repræsentantskab.

Tilmeld dig og benyt denne gode mulighed for at udbygge dit lokale netværk. Vi sørger for fagligt input, for masser af netværk og ikke mindst for hyggeligt samvær.

 
Skal du med for første gang?
Såfremt det er første gang, du deltager i festaftenen og generalforsamlingen, så er du meget velkommen til at komme allerede kl. 15. Her kan du under afslappede former møde nogle af Erhvervsrådets medarbejdere samt møde nogle af de andre deltagere inden det officielle program begynder kl. 16. Du kan tilvælge formødet, når du tilmelder dig.


Erhvervsrådets ordinære generalforsamling
Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.    Valg af dirigent.
2.    Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse.
3.    Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4.    Godkendelse af næste års kontingent.
5.    Behandling af indkomne forslag
6.    Valg af op til 33 medlemmer til repræsentantskabet
7.    Valg af 1 revisor.
8.    Eventuelt.

Forslag, som af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indleveret skriftligt til formanden for bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

 


 

Evt. fotos fra arrangementet kan blive brugt i vores markedsføringsmateriale og på vores digitale platforme. De registrerede oplysninger bruges til navneskilte, deltagerlister mv. Deltagerlisten bliver gemt i vores database til intern statistik.

Se hvordan vi beskytter dine data her


Tilmeld dig her

Deltageroplysninger

Ved tilmelding af flere deltagere indtastes deltagernes navn og mail-adresser en af gangen.

Kontakt

Susanne Karstensen

Netværks- og foreningskoordinator

Tel: 2064 8540

Mail: sk@erhvervsraadet.dk

Susanne Karstensen